Archief PPR

We zijn bezig met het verbeteren van het PPR archief. Daarom deze aanwijzingen voor hen die willen bijdragen aan het completeren van het PPR-archief dat is opgeslagen bij het KDC in Nijmegen

Het KDC is er vooral voor landelijk en provinciaal materiaal. Landelijk en provinciaal materiaal neemt het KDC graag op.

De archieven van lokale PPR-afdelingen kunnen het best eerst aangeboden worden bij gemeente-archieven of Regionaal Historische Centra. Hetzelfde geldt voor contactbladen/magazines/tijdschriften (het KDC beschouwt dat als bibliotheekmateriaal): eerst regionaal aanbieden. Daar zijn ze wat het KDC betreft beter op hun plaats.

Uitzondering 1: de lokale periodieken: “De jonge radikalenkrant”, “Radikale notities” en “Lokaal: PPR-uitgave voor Nijmegen e.o.”
Die zijn op het KDC aanwezig, maar niet compleet.

Uitzondering 2: hoewel landelijke en provinciale tijdschriften bij het KDC aanwezig zijn, dat is maar zelden compleet het geval.
Afleveringen van “PPR programma”, “PPRovinciaal: PPR nieuws uit Gelderland”, “Radikalenkrant”, “PPRAK: PPR-aktiekrant”, en “PPR-standpunt” zijn welkom op het KDC. Daar wordt het materiaal bekeken en eruit gehaald wat nog niet bij het KDC aanwezig is. De rest wordt vernietigd.

Hier de aanwijzingen voor de mensen die willen helpen het archief te completeren

Hier de inventarislijst van het KDC

Hier de aanwijzingen

Hier de wijze van toezending aan het KDC