CFK uit spuitbussen

Stéphanie Brokerhof haalt voor ons het wapenfeit op rond de actie Spuitbus zonde. De PPR wist flinke aandacht te creëren voor de verwoestende effecten van het gebruik van drijfgassen in spuitbussen. 

“Spuitbus Zonde”.

Dat was de naam van de aktie tegen schadelijke drijfgassen in spuitbussen. Het initiatief kwam van de PPR.

In de zomer van 1974 verscheen er een rapport in de Verenigde Staten over de aantasting, het dunner worden, van de Ozonlaag. Die Ozonlaag is van levensbelang voor al het leven op de aarde. De aantasting kwam voor een belangrijk deel, door het gebruik van Chloorfluorkoolwaterstoffen., die o.a. gebruikt worden als drijfgassen in spuitbussen.

De PPR haalde het rapport naar Nederland, de Tweede Kamerleden Leo Jansen en Erik Jurgens stelden kamervragen. In het hoofdbestuur startte in 1975 een landelijke aktie. tegen het gebruik van drijfgassen in Spuitbussen.

De aktie kreeg veel publiciteit en groeide snel uit tot een grote landelijke aktie, waarbij veel milieu organisaties en andere politieke partijen zich aansloten. Er werd een lijst gemaakt van alles wat via een spuitbus werd verkocht en voor al die middelen bleek een alternatief voor handen. Op deze manier werd de discussie van abstract en ingewikkeld verschoven naar het leven van alledag voor alle mensen. Een bedrijf speelde handig op de aktie in en maakte “de Pompfles,” Daarbij werd geen drijfmiddel gebruikt. Het eerste exemplaar van de Pompfles werd officieel aan de PPR aangeboden.

De Nederlandse Aerosol Vereniging, de organisatie van spuitbus fabrikanten verzette zich hevig tegen de PPR akties en de voor hen negatieve publiciteit, maar de verkoop van spuitbussen in Nederland daalde dat jaar fors..

Maar Nederland is maar een klein land en één enkel land is niet voldoende om een groot gevaar te keren.

Amerika en Canada besloten de schadelijke drijfgassen binnen 10 jaar helemaal uit te bannen en in Brussel gingen de Europese landen langdurig in gesprek. Voor beslissingen op Europees niveau is een lange adem nodig.

Toch, 10 jaar na de start van de PPR spuitbussen aktie werden de Fluorkoolwaterstoffen in heel Europa officieel verboden. In het proefschrift van Niels Wiedenhof, dat ging over wetenschapsvoorlichting werd

de PPR Spuitbussen aktie opgevoerd als Het voorbeeld van een geslaagde aktie.

20 september 2019

Stéphanie Brokerhof

Hieronder de nieuwsbrieven na de reunie (helaas verwijzen de links in de nieuwsbrieven naar de oude site)

Archief Nieuwsbrieven


Geplaatst

in

door

Tags: