Ruilverkaveling De Poel

Mijn wapenfeit gaat over de ruilverkaveling De Poel-Heinkenszand (Zeeland ten zuiden van Goes). Deze ruilverkaveling was gestemd en begin jaren 70 volop in uitvoering. Het lastigste deel De Poel met heggenlandschap en ganzenfourageergebied moest nog worden uitgevoerd. Er ontstond onrust onder enkele Zeeuwen en mensen die vanbuiten kwamen, zoals ik (toen nog studerend aan de universiteit van Wageningen).

Er werd een stichting Behoud Zak van Zuid-Beveland opgericht en een provinciale afdeling van Stichting Natuur en Milieu. Grote vrees was dat het historische landschap van De Poel plat gewalst zou worden. Samen met mijn studiebegeleider maakte ik een rapport, niet om de ruilverkaveling van De Poel tegen te houden, maar een alternatief waarbij veel van het landschapsschoon en natuurwaarden behouden zouden kunnen blijven. Het is herfst 1972. Met het rapport stapten we naar Johan de Koster PPR-raadslid in de gemeente Borssele. Hij was enthousiast en binnen een week zaten we met PPR-Provinciale Statenlid Constant van Waterschoot aan tafel. Die nam onmiddellijk contact op met Michel van Hulten, die kamervragen zou gaan voorbereiden. Inmiddels was er flink landelijke belangstelling en kwam de ploeg van het actualiteitenprogramma Panoramiek een film maken. Via het instituut voor Beeld en Geluid heb ik die uitzending in mijn bezit. Vol vuur bepleiten lokale mensen èn Michel voor het behoud van De Poel.

Het gevolg van de kamer vragen was dat de toenmalige minister van landbouw Lardinois bepaalde dat er iemand van de Stichting Behoud Zak van Zuid-Beveland toegevoegd moest worden aan de ruilverkavelingscommissie. Die persoon was ik. Heel bijzonder, want pas 15 jaar later was het via de Landinrichtingswet verplicht om vertegenwoordigers van natuur en landschap te betrekken. Vijf jaar lang heb ik de bestekken van de ruilverkaveling begeleid , zodanig dat veel heggen in een samenhangende structuur zijn behouden. Nog steeds is De Poel een prachtig landschap, vooral in mei als de meidoorns bloeien! Dankzij de adequate en korte lijnen binnen de PPR-organisatie.

Tineke van Oosten is landschapsarchitect, en was lid van de PPR vanaf 1972. Ze heeft enkele jaren zitting gehad in een ruimtelijke adviescommissie voor de 2e Kamerfractie van de PPR.


Geplaatst

in

door

Tags: