PPR – Studie nu écht van start

Eind februari organiseerde het Katholieke Documentatie Centrum en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis het symposium “De ontkieming van de groene politiek”, de rol van de PPR in het milieubeleid van de jaren ’70. Bedoeld als aftrap voor een nieuw PPR-onderzoeksproject aan de Radboud Universiteit Nijmegen, dat moet uitmonden in een wetenschappelijk verantwoorde publicatie.
Het enthousiasme van deze bijeenkomst kon, vanwege de coronamaatregelen, helaas niet onmiddellijk worden omgezet in een voortvarende start van het project. Maar dat gaat veranderen. Na enkele maanden gedwongen rust gaat het project nu daadwerkelijk van start.

Welke vorderingen zijn inmiddels gemaakt?
• De crowdfunding onder deelnemers van de PPR-Reünie in Dronten heeft een klein startkapitaal opgeleverd. Aangevuld met een gerichte subsidie van de Radboud Universiteit Nijmegen kunnen nu daadwerkelijk verplichtingen worden aangegaan om het project te starten.
• Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen wordt samenwerkingspartner. Directeur Gerrit Voerman zal daarbij een actieve rol vervullen.
• Björn Spekschoor, stagiair bij het KDC, is in september aan de slag gegaan om een verbeterde indeling van het PPR-archief te maken en daarmee de toegankelijkheid te vergroten.
• Er zijn twee postdoctorale studenten bereid gevonden als part-time (eind-)redacteur (0,1 fte) van de publicatie op te treden.
• Er is een begeleidingscommissie gevormd bestaande uit: Michel van Hulten, Erik Jurgens, Margo Andriessen en Jaap de Jong.
• De publicatie zal in 2022 worden uitgegeven door uitgeverij Boom.

Kortom: het PPR-project gaat nu écht van start.