Panelgesprek 26 november 2020: doe mee!

Panelgesprek over de PPR in de jaren ’70-’80.
Aanvullend op het geslaagde mini-symposium in februari over de geboorte van de milieupolitiek en de rol van de PPR daarin wordt op 26 november a.s. een vervolgsessie georganiseerd. Dit keer niet live in Nijmegen maar als Zoommeeting. In februari lag het accent vooral op de beginjaren van de PPR, inclusief de deelname aan het kabinet Den Uyl. Nu worden de jaren na 1977 besproken. Van mede-regeren naar oppositie voeren. U kunt dit online gesprek volgen!

Deelnemers aan het gesprek zijn: Stefan van der Poel over de periode van Herman Verbeek’s voorzitterschap (1977-1981), Peter Lankhorst, Tweede Kamerlid vanaf 1981-1994 (PPR 1981 – 1989) en Wim de Boer, partijvoorzitter 1981-1985. Het gesprek zal worden geleid door Dilia van der Heem (oud-Tweede Kamerlid) en Jaap de Jong (oud vice-voorzitter). Prof. Wim van Meurs van de Radboud Universiteit Nijmegen en Dr. Hans Krabbendam van het Katholiek Documentatie Centrum zullen ook participeren.

Gespreksonderwerpen zijn:
• Van regeringspartij (gedoger) naar oppositiepartij. Wat betekende dit voor een partij in wording en haar manier van politiek bedrijven? Hoe werden de centrale inhoudelijke thema’s (w.o. milieubeleid, kernenergie en -kernwapens, medezeggenschap, basisinkomen, milieuvriendelijke landbouw) verder uitgewerkt? Hoe werd de brug geslagen met het aktiewezen? Hoe kreeg de progressieve samenwerking een nieuwe impuls?

Dit panelgesprek wordt als zoommeeting uitgezonden op 26 november 14 – 16 u. PPR-geïnteresseerden kunnen deze bijeenkomst meemaken. Daarvoor moet u zich opgeven bij Björn Spekschoor: bjornspekschoor @ gmail.com . Van hem ontvangt u dan de inlogcodes voor de meeting en een digitale leesmap met artikelen uit die periode van de jaarboeken van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en de Radikalenkrant.