Biografie Herman Verbeek

Een van de zeer kleurrijke PPR-politici was Herman Verbeek, partijvoorzitter (1977-1981) en lid van het Europees Parlement. Inmiddels is er een biografie verschenen over “de tegendraadse Groningse priester die als politicus en publicist streed tegen onrecht, geïnspireerd door zijn geloof.”

Stefan van der Poel, universitair docent eigentijdse geschiedenis aan de RU Groningen, kreeg inzage in het persoonlijk archief van Herman en dit resulteerde in een beknopte biografie. “Duurzame landbouw, met oog voor boer, dier en milieu was een van zijn politieke speerpunten. Hij spande zich in om boeren tegemoet te komen die door het milieubeleid in de knel zouden komen. Hij verweet Groen Links te zeer een ‘stadspartij’ te zijn, die te weinig oog had voor de problemen onder de boeren.”, aldus Stefan van der Poel.


Herman Verbeek, priester, politicus, publicist is verschenen bij Uitgeverij Verloren.

Herman Verbeek (bron EuropeesParlement)