Verslag symposium PPR studie

Op 25 februari togen veel oude PPR-leden naar Nijmegen voor het symposium “De ontkieming van de groene politiek”. De reünisten constateerden dat de idealen waar ze vijftig jaar geleden warm voor liepen nog springlevend waren

Dit symposium richtte zich op de eerste groene idealen. Maar stond het milieu al zo prominent in het eerste programma?????

Hoogleraar Carla van Baalen (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, RU) verraste de aanwezigen door te laten zien dat in het eerste landelijke PPR-verkiezingsprogramma (1971) milieu nauwelijks te vinden was. Michel van Hulten vertelde over de wens om praktisch aan de slag te gaan en activiteiten op lokaal niveau. De partij moest haar koers nog bepalen vanuit een verzameling uiteenlopende idealen. Wat later leidde tot de centrale thema’s vrede, macht milieu en welzijn. Lees meer in het verslag (pdf)