Symposium PPR studie

Nieuwsgierig naar de nieuwe PPR-studie? Er is al een symposium geweest!

De leergroep Politieke Geschiedenis, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Radboud Universiteit hebben het initiatief genomen voor een nieuw onderzoeksproject over de PPR als concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwingsbeweging, die binnen en buiten het Parlement actief was.

De initiatiefnemers wilden, samen met direct betrokkenen, op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de urgente samenlevingsvragen van vandaag destijds werden geformuleerd, geagendeerd en gekanaliseerd door de PPR en andere spelers in de periode 1968-1990.

Toen de ontkieming plaatsvond van de groene politiek.

Hoe kijken wij vijftig jaar later terug op die enerverende en vernieuwende jaren en de rol van de PPR daarin? Lees het verslag hier