PPR en landbouw

1974, PPR-woordvoerder dr. Waltmans stelde dat de landbouw als functie niet alleen de produktie van voedsel heeft, maar ook drager van de verantwoordelijkheid voor het behoud van het landschap en het ecologisch systeem in zijn geheel. Wij moeten streven naar landbouwsystemen die schoner, zuiniger en minder landschapsaantastend zijn en die het behoud van bodemgezondheid en vruchtbaarheid waarborgen. Dat vonden we als eerste document googlend op landbouw en PPR.

In een document dat ons gestuurd werd spreekt het Partijbestuur zich uit voor het meewegen van “miljeu” en landschap.

Het partijbestuur konstateert dat de solidariteit met die boeren die direct in hun bestaan bedreigd worden nogal gering is. (..) Maar de P.P.R. constateert ook dat het beleid vreemd uitwerkt “wij zouden de boeren het beste helpen door meer vlees en boter te eten dan we nu doen. En we eten toch al 5 tot 10 keer zoveel als de meeste anderen op deze wereld!” (..) We dienen onderscheid te maken tussen grote boeren die binnen dit systeem van kapitalistische marktekonomie zelfs in slechte tijden hun hoofd redelijk boven water kunnen houden en een groot deel van boeren met kleine bedrijven. (…) Het bedrijfs-ekonomisch rendement mag niet het enige criterium zijn” (…) Zorg voor het miljeu en instandhouding van het landschap zouden ook door de samenleving moeten worden gehonoreerd. Klik op het plaatje hieronder.

klik voor vergroting