Symposium PPR studie

Nieuwsgierig naar de nieuwe PPR-studie?

Kom 25 februari a.s. naar Nijmegen!

De leergroep Politieke Geschiedenis, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Radboud Universiteit hebben het initiatief genomen voor een nieuw onderzoeksproject over de PPR als concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwingsbeweging, die binnen en buiten het Parlement actief was.

Een initiatief dat wij van harte ondersteunen en waarvoor wij ook nog steeds op zoek zijn naar aanvullende financiële ondersteuning.

Als kick-off van dit onderzoeksproject organiseren de initiatiefnemers een symposium.

De initiatiefnemers willen, samen met direct betrokkenen, op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de urgente samenlevingsvragen van vandaag destijds werden geformuleerd, geagendeerd en gekanaliseerd door de PPR en andere spelers in de periode 1968-1990.

Toen de ontkieming plaatsvond van de groene politiek.

Hoe kijken wij vijftig jaar later terug op die enerverende en vernieuwende jaren en de rol van de PPR daarin?

Hoe ziet het programma eruit?

13.00 Inloop

13.30 Opening en toelichting op het onderzoeksproject door Hans Krabbendam (KDC) m.m.v. Dilia van der Heem

14.00 Lezing door Prof. Carla van Baalen (CPG): Het politieke klimaat in de jaren ’70 en de rol en invloed van de PPR daarin, met name voor het milieubeleid toen en nu.

14.30 Pauze

15.00 ‘Een zooitje ongeregeld’, discussie o.l.v. prof. Dr. Wim van Meurs (RU)

16.00 Uitleg over bronnenverwerving en –verwerking door archivaris drs. Ramses Peters (KDC)

16.15 Rondleiding in het archiefdepot van het KDC

17.00 Afsluiting, napraten en borrel

Locatie: Radboud Universiteit, Erasmuslaan 36, Nijmegen. UB zaal 01.05d.

Vanaf station Nijmegen CS rijden er zeer frequent bussen naar de Radboud Universiteit aan de Erasmuslaan.

Aanmelden voor 18 februari a.s. via een e-mail aan het KDC: info@kdc.ru.nl.

Dilia van der Heem
Michel van Hulten
Gerard Jongerius