Studie PPR stap dichterbij

Zoals eerder gemeld heeft de PPR Reünie in Dronten er toe geleid dat het gevoel van urgentie naar een studie over de betekenis van de PPR is toegenomen. Ook bij het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen, dat de PPR-archieven beheert.


Overleg met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS) en het Katholieke Documentatiecentrum (KDC) heeft inmiddels geresulteerd in een eerste onderzoeksopzet. Opdrachtgever wordt de afdeling geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politie Partijen (DNPP) worden bij het project betrokken.

Het betreft een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksproject naar de bron van hedendaagse politieke idealen via een analyse van de PPR als concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwing binnen en buiten het Parlement. De klemtoon ligt naast de oorsprong van de PPR, vooral op haar beïnvloeding van politieke- en beleidsontwikkelingen in Nederland in 1968-1990 en de doorwerking daarvan.
Daarbij gaat het ook om de reflectie op de oorsprong van nu actuele thema’s, die in die tijd op de politieke agenda kwamen. Anders gezegd: De ontkieming van een politiek agenda voor de 21e eeuw.

Dat orale bronnen daarbij een belangrijke ondersteunende rol kunnen vervullen maakt dit onderzoeksproject ook urgent. Belangrijke spelers uit de zestiger en zeventiger jaren leven nog en beschikken over een schat aan kennis over die spannende jaren.

De financiering van het onderzoeksproject is nog niet rond. In september komen we daar graag op terug, want wij hebben uw steun hard nodig om het project volgend jaar van start te laten gaan.

Dilia van der Heem
Gerard Jongerius