Basisinkomen en PPR invloed

Bram van Ojik schreef groot was mijn verbazing toen ik, 30 jaar later, midden in een nieuwe recessie met hoge werkloosheid, als leider van GroenLinks, opnieuw in zaaltjes ver weg en dichtbij, veelvuldig de vraag kreeg of een basisinkomen niet zou kunnen helpen om de burger uit armoede en in een baan te krijgen“. Waarom zijn we 30 jaar later nog niet verder?

Volgens Jan Juffermans is de discussie springlevend. “Wel jammer dat hij niet gelijk inging op de huidige, sterkere roep om een basisinkomen… en over de noodzaak van wellicht nog verder gaande stappen. ” Hij pleit voor een fair share voor iedereen, want we kunnen er geen vrede mee hebben dat dan de rijken nog wel van alles kunnen kopen en vele anderen niet meer. Zijn recht gaat dus veel verder dan een basisinkomen. Lees zijn artikel (pdf) hier: Recht op Basisinkomen.pdf

Wat de redactie zou willen weten is wat de PPR heeft laten vallen of niet goed aangepakt? Waarom verdween het basisinkomen uit de aandacht om er 30 jaar later weer in te komen? In de jaren ’60 opperde W. Albeda het al. En latere “ondervoorzitter van Nederland”, CHU kamerlid Willem Scholten vroeg het in 1969 aan staatssecretaris Grapperhaus, het heette toen het arbeidsloos inkomen, In de jaren 80 kreeg het opnieuw aandacht. In 1985 (Scholten was inmiddels vice-voorzitter van de Raad van State) opperde de WRR het idee in het rapport “Waarborgen voor zekerheid” . (uit geschiedenis basisinkomen)

Het idee komt op, het idee gaat onder. Wat maakte dat de PPR hier geen voet aan de grond kreeg? We zoeken naar de invloed van de PPR op de politiek, dan is het ook goed te weten wanneer de PPR geen invloed had. Hein Albeda doet een aftrap hier. Hij ziet vermengde doelen, gebrekkige aandacht voor macht en de tijdgeest.

Graag jullie reactie naar pprtestament @ gmail.com