Steunpilaren gezocht!

De interesse voor een (wetenschappelijke) studie naar de invloed van het PPR-denken op het beleid groeit gestaag. ‘Oral history’ vormt daarbij een belangrijke aanjager. Een flink aantal hoofdrolspelers uit de jaren 60, 70 en 80 zijn immers nog steeds helder van geest en van onschatbare waarde voor een dergelijke studie.

Maar de tijd dringt!

We zijn inmiddels in goed overleg met het Katholiek Documentatie Centrum, dat het PPR-archief beheert, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en het Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies. Alle drie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Om het project nog dit jaar succesvol te kunnen opstarten zullen we op korte termijn een startkapitaal van tenminste € 10.000,- bij elkaar moeten zien te brengen.

We zoeken daarvoor steunpilaren: fondsen en particulieren, die bereid zijn met een donatie deze studie mede mogelijk te maken.

Kortom: tijd voor crowdfunding. Kent u fondsen of particulieren, die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Laat het ons weten!

We houden jullie op de hoogte.

Dilia van der Heem

Gerard Jongerius