Politieke keuzes nog steeds actueel

Kees van Twist schrijft…
Lieve vrienden en vriendinnen,

De tijd gaat verder en daarmee de herinneringen uit die tijd dat de PPR politiek een factor van belang was, het is goed om die herinneringen op te halen en vast te houden,niet uit nostalgisch oogpunt maar om er ons voordeel mee te doen in de politieke strijd die nog steeds nodig is voor een mooiere samenleving waarin de rijkdom eerlijker verdeeld en we meer zorg hebben voor ons milieu en de mensen om ons heen en ver af.

Daarom blijven de politieke keuzes die we maakten nog steeds actueel en gelden nog steeds. Nog steeds geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten hebben te dragen. Het dient het uitgangspunt te zijn van de politieke keuzes welke we maken. Of het gaat om de wereld dicht bij en ver af. Of het gaat over de zorg en verantwoordelijkheid voor ons milieu of de verdeling van onze kennis en de verdeling van onze rijkdom en schatten op deze aardbodem.

Op basis van een rechtvaardig verdeling van onze rijkdommen en schatten werd ooit het PPR verkiezingsprogramma geschreven en die basis uitgangspunten gelden nog steeds.

Het is goed om ons steeds te blijven herinneren hoe en waar de basiswaarden van ons politiek handelen en keuzes op gebaseerd zijn en daar aan vast te houden en daar bij ook het onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke kwesties. Zeker wanneer in de politiek het onderscheid gemaakt moet worden tussen kwesties die meer en minder belangrijk zijn is dit gevoel tussen de kwesties die meer en minder er toe doen van belang in het maken van de afweging of een politieke beslissing er toe doet of slechts marginaal van belang is….

Ook feiten en omstandigheden kunnen er toe doen dat we onze politieke opstelling moeten wijzigen….zo kan een verbetering van de technologie leiden tot een wijziging in het standpunt ten aanzien van het gebruik van het vliegverkeer…..

Het is aan ons om het onderscheid te blijven maken tussen die kwesties die er werkelijk toe doen en welke kwesties relatief en van minder belang zijn

Kees van Twist