Over rode oortjes en tijd voor actie

In de leeszaal van het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen zit een student met rooie oortjes stukken te lezen uit het PPR-archief. In het bijzonder de conclusies van de commissie-Trip, die werd ingesteld na de verkiezingsnederlaag van 1977. Hij is gefascineerd geraakt door een partij, die ontstond als afsplitsing en jaren later opging in een nieuw politiek samenwerkingsverband. Een mooi onderwerp voor zijn scriptie. Zo blijft geschiedenis actualiteitswaarde houden. 

Deze toevallige ontmoeting staat helemaal los van onze afspraak met Hans Krabbendam (KDC), Carla van Baalen (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis) en Wim van Meurs (Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies). Maar het is wel een inspirerende opmaat. Gespreksonderwerp is het verder onderzoeken van de mogelijkheid voor een wetenschappelijke studie naar de rol van de PPR als “concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwingsbeweging, die binnen en buiten het parlement actief was – in kerken, wijken, andere partijen, vredes- en milieubeweging, etc. – en ook na het als partij opgaan in Groen Links door bleef gaan.”

De wetenschappers worden steeds enthousiaster. De groep bezoekers van de PPR Reünie vormt een mooie bron van belangrijke informatie, die het fundament moet leggen voor de beoogde wetenschappelijke studie. Aanvullend op het PPR archief in het KDC moet ‘oral history’ snel opgetekend worden om een compleet beeld te kunnen krijgen. Tijd voor actie.

We spreken af de komende maanden hard te gaan werken aan de realisatie van onze gezamenlijke ambitie. Allereerst zullen we een basisbedrag moeten zien te werven om een stevige bodem te leggen in de financiering. Als dat basisbedrag er is kunnen we fondsen benaderen om dit basisbedrag te matchen.

U gaat meer van ons horen!

Dilia van der Heem

Gerard Jongerius