PPR Testament: wat was de betekenis van de PPR?

De PPR Reünie 2018 heeft er toe bijgedragen dat de rol en betekenis van de PPR ook in bredere kring in een ruimere context zijn geplaatst.
Het Katholiek Documentatiecentrum (KDC), dat het PPR-archief beheert, speelt hierbij een belangrijke rol. Inmiddels is de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen bereid gevonden om als opdrachtgever te fungeren. Gedacht wordt aan een postdoc., een zelfstandig wetenschappelijk onderzoek door een pas gepromoveerde (junior-)onderzoeker.

DoeL 

Doel: een wetenschappelijk verantwoorde studie naar de rol van de PPR als concentratiepunt van een maatschappelijke vernieuwingsbeweging, die binnen en buiten het parlement actief was. De nadruk ligt op de beïnvloeding van politieke -en beleidsontwikkelingen in Nederland van 1968 tot 1990 en de doorwerking daarvan.
De rol van de PPR is relevant voor het debat over de culturele veranderingen in de jaren ’60, de ingrijpende politieke vernieuwing, de waardering voor het kabinet Den Uyl en de reactie daarop, reflectie op de oorsprong van nu actuele maatschappelijke thema’s, die in die tijd op de politiek agenda kwamen.
Deze terugblik zou ook jongere generaties, die het PPR tijdperk niet hebben meegemaakt, moeten inspireren.

Opdrachtgever wordt dus de afdeling Geschiedenis van Radboud Universiteit Nijmegen. Primair verantwoordelijk zijn: Carla van Baalen, hoogleraar Parlementaire Geschiedenis en directeur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), en Wim van Meurs, directeur van het Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS).
Michel van Hulten, Erik Jurgens en Margo Andriessen zijn bereid gevonden om in de begeleidingscommissie nemen zitting. Ook het Katholiek Documentatie-centrum (KDC) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen Groningen maken hier deel van uit.

Omdat een postdoc. buiten de reguliere begroting van de universiteit valt zal ook financiering buiten de universiteit gezocht moeten worden. Op korte termijn gaan we mogelijkheden hiervoor bij private fondsen en particulieren onderzoeken.
Op 1 juli 2019 zou de go-no go beslissing voor de postdoc. genomen moeten worden.

Wordt vervolgd !

Dilia van der Heem
Gerard Jongerius

 

Nu al materiaal opsturen? Dat kan zo