Oud-PPR was in ‘De Meerpaal’ in Dronten op 5 maart 2018

Het heeft wel even geduurd na april dit jaar!
Toen kreeg iedereen de 11e Rondzendbrief, bedoeld als de laatste: ter afsluiting van slechts enkele maanden van intensief e-mail-verkeer om zo veel als mogelijk kon worden, oud-PPR-leden bijeen te krijgen voor een ietwat nostalgische viering van de 50e verjaardag van de oprichting die toen plaats vond op een congres gehouden in dezelfde zaal. In amper tien weken tijd, na enkele voorbereidende en inleidende telefoontjes en e-mail-berichten, begonnen half december 2017; na tien Rondzendbrieven en een ‘oogst’ van rond de 300 adressen; na de 1e rondzendbrief die uitging op 10 januari 2018 naar rond 70 e-mail-adressen. Die 1e Rondzendbrief werd vanaf pprreunie2018@outlook.com in de dagen erna tot en met 14 januari aan nog enkele tientallen adressen nagezonden. Uit binnengekomen reacties bleek dat kopieën inmiddels al verder circuleerden. De 2e rondzendbrief ging op 15 januari 2018 uit naar rond 125 e-mail-adressen.

Met de 11e Rondzendbrief was alles rond, af en uit. Dat dachten we. 

Behalve dan dat we als organiserende groep wat geld overgehouden hadden en toch van velen te horen kregen dat het hier niet bij kon blijven. Kernpunt in wat nog verwacht werd, bleek toch wel te zijn dat de historie niet verloren mocht gaan van die oprichting van de PPR, inclusief de eerdere ‘Spijtstemmersbrief’ van een elftal ARP-leden, via de Werkgroep van Christen-radicalen, beide voorjaar 1967, tot aan de breuk vanuit het verleden naar een nieuwe toekomst die begon met de oprichting van de PPR eind februari 1968 en de jaren daarna tot het opheffen van de partij en de overstap van een deel van de leden naar het nog nieuwere ‘GroenLinks’. Maar die historie dan toch wel te plaatsen in de gebeurtenissen die rondom ons speelden in Nederland en in de wereld, ook met anderen zoekend naar een betere toekomst, vrede, milieu, ontwikkelingshulp en medezeggenschap met name ook op de werkvloer.

Om het kort te maken: in de pot van Dronten is 1.100 euro overgebleven. Dat is ons startkapitaal. Een ‘trekkersgroep’ is samengesteld bestaande uit Dilia van der Heem (voorzitter), Andries de Vries (penningmeester), Hein Albeda (‘communicator’ die zorgt voor onze website en e-mail-adresbeheer, (geef op voor de nieuwsbrieven hier), Gerard Jongerius (onderzoek en financieringsplan) en Michel van Hulten (manusje van alles).

Met het KDC (Katholiek Documentatie Centrum) gevestigd bij de Radboud Universiteit in Nijmegen is in principe overeen gekomen dat we samen aan de slag gaan.
Details volgen hierna verderop in deze Rondzendbrief.
Met als doel het verleden van de PPR vast te leggen en van nut te laten zijn of worden voor de toekomst. Wat is er overgebleven van het PPR-denken en -elan, wat is de impact (geweest) van de PPR op politiek en beleid in Nederland?

Met het e-maandblad Civis Mundi  , daar kun je je laten noteren als gratis abonnee, zie de website ) is afgesproken dat een rubriek gewijd aan de PPR er geopend kan worden of eigenlijk er al geopend is door de plaatsing van een artikel geschreven door Henri Dijksterhuis en gepubliceerd in # 60, juni 2018, Is nostalgie alsnog realiseerbaar?

Eenieder van binnen de oude PPR of ook buitenstaanders die zich willen laten lezen worden uitgenodigd hun herinneringen of gedachten betreffende de PPR en de erfenis van de PPR op te schrijven en in te sturen aan Michel van Hulten (michel@vanhulten.com) die als redacteur van Civis Mundi de verdere gang van zulke kopij bij Civis Mundi in goede banen zal leiden. Zulke bijdragen komen dan ook beschikbaar voor degene die gaat onderzoeken en schrijven over de PPR binnen het KDC.

Voor een aantal voornemens is financiering nodig, zeker voor een studie van de PPR op academisch niveau. Daaraan wordt inmiddels gewerkt. Je gaat er meer over vernemen in volgende contacten.