Bijdrage Bas de Gaay Fortman aan gesprek met Van Agt

“In de zomer van 1970 was mijn keuze voor de PPR vanzelfsprekend geworden. Per brief beëindigde ik mijn lidmaatschap van de Antirevolutionaire Partij (ARP) en meldde me aan bij de PPR. ” lees de inleiding hier (pdf)