11e rondzendbrief

De nieuwste ontwikkeling is dat deze website in elk geval nog enkele jaren blijft bestaan.

Nu al veel dank aan Hein Albeda die de site installeerde en technisch bij de tijd hield. En dat ook nog wel een paar jaar wil blijven doen. Enkele royale giften tijdens de reünie garanderen ook de financiering van het voortbestaan. Meer hierover komt binnenkort op deze site te staan.

INHOUD
Website blijft
Len Munnik, feestkrans (Copyright Len Munnik)
Middagprogramma van de reünie
Foto, viering van de verkiezingsoverwinning, 29 november 1972
Foto, Bas, vijftig jaar later in Dronten, 5 maart 2018
Bas’ bijdrage aan het tweegesprek met Dries van Agt, door de spreker achteraf genoteerd
Dries van Agt stuurde achteraf geen notitie met zijn inbreng, maar zie de column van Ron Rote
Kees Waagmeester, Impressie, PPR reünie 2018
Hoog politiek beraad, (Bas en Erik?) in voorbereiding op ‘Dronten 2018’ (Copyright Len Munnik).
Ariejan Korteweg, Hoe Dries van Agt de reünie van de PPR om zijn vingers windt (de Volkskrant 8 maart 2018)
Hein Albeda, De regenten in gesprek, blog over politiek, maatschappij en democratie, (woensdag 7 maart 2018)
Jaap de Jong, Terugblik, 21 maart 2018
Tekening, De PPR bezweek onder een te zware last? (Copyright Len Munnik)
Archief
——————————————————————————————————-
Een van de gevolgen van het voortbestaan van de website: onderlinge informatie.
‘Naar aanleiding van de oproep in de 10e rondzendbrief, zouden wij het zeer op prijs stellen indien onderstaand bericht kan worden opgenomen in de 11e rondzendbrief.
Met vriendelijke groet,
Ben Baks
Binnenkort PPR Reünie in Den Haag
‘Voor Haagse PPR-ers die de landelijke reünie in Dronten hebben gemist of daar juist de smaak te pakken hebben gekregen, organiseert onderstaande groep Haagse PPR-ers een reünie in Den Haag.
Over een geschikte locatie, datum en programma wordt nog nagedacht.
Suggesties voor een locatie en programma zijn zeer welkom bij: petertolenaars@buurtstation.nl
Aangezien het Haagse PPR-aktiecentrum altijd een actieve rol heeft gespeeld in de landelijke PPR is er wellicht ook materiaal waarmee het PPR archief bij het KDC versterkt kan worden. (zie hierna later in deze 11e rondzendbrief).
Belangstellenden kunnen zich ook (al) aanmelden bij voornoemd emailadres.
Marga Bakker, Ben Baks, Peter Oosterbaan, Peter Tolenaars’
——————————————————————————————————-

Bijdrage van Len Munnik aan de 50-jarige feestviering van de PPR in de Meerpaal, Dronten
(Copyright Len Munnik)


viering van de verkiezingsoverwinning 29 november 1972

Bas de Gaay Fortman, bijna vijftig jaar later in de Meerpaal, Dronten, bij de reünie, met rechts onze GroenLinkse assistente Esther Hagelaar.

Bas’ bijdrage aan het tweegesprek met Dries van Agt, door de spreker achteraf genoteerd:

Hier

Dries van Agt stuurde achteraf geen notitie met zijn inbreng, wel kwam een column van een toehoorder van het tweegesprek tussen Bas en Dries,

Ron Rote

Oud en wijs?
“De samenleving is totaal verrot… “ pauze. Dan: “en ook het CDA is totaal verrot”. Hij raakt ons, de oude sluwe vos. De man met de barokke taal en grote neus, de zachte G. Staatsrechtgeleerde, premier en leider van het CDA. Ofwel: Dries van Agt.
hier (word-document)
Ron Rote
—————————————————————————————————————–

Kees Waagmeester
Impressie, PPR reünie 2018

‘De reünie herinnert me er aan: de PPR heeft
geholpen me in een heftige overgangstijd op veilige
wijze maatschappelijke te oriënteren’ (hier, pdf)

—————————————————————–

Hoog politiek beraad (Bas links – de borrel duidt op AR-herkomst? Erik rechts) in voorbereiding op ‘Dronten 2018’ (Copyright Len Munnik).

Ariejan Korteweg
Hoe Dries van Agt de reünie van de PPR om zijn vingers windt.
Volkskrant 8 maart 2018

De spanning hangt de hele middag boven de grijze hoofden in De Meerpaal: straks zal de ooit zo verafschuwde oud-premier Dries van Agt (87) bekendmaken dat hij zijn CDA-lidmaatschap opzegt om over te stappen naar GroenLinks. Wat een prachtige apotheose van deze hartverwarmende bijeenkomst.

In Dronten wordt het elan van 1968 gevierd. De wederopbouw was voltooid: tijd, geld en ambitie te over om de blik te verruimen. Het eigen land op orde, het moment was aangebroken om de wereld te verbeteren en aan het milieu te werken. Jezus werd rolmodel voor gerechtvaardigde rebellie; de zuilen versplinterden, confessionele partijen verloren in enkele jaren dertig zetels – een ongekende klap.

Op die resten van christelijke verzuiling dansten de spijtstemmers, een clubje KVP’ers en ARP’ers dat elkaars onvrede inventariseerde in het mondaine Americain Hotel. Daar werden de idealen geformuleerd die tot de oprichting van de PPR zouden leiden; de Politieke Partij Radikalen, vandaag opgetrommeld voor de eerste reünie sinds de opheffing in 1990. Een partij van en voor babyboomers met grote bijbelvastheid en een warm hart voor armoedebestrijding en internationale solidariteit.

Wie waren erbij, toen vijftig jaar geleden in dezelfde Meerpaal het oprichtingscongres werd gehouden en Liesbeth List De ballade van Mauthausen van Mikis Theodorakis zong, vraagt Michel van Hulten, ooit staatssecretaris in het kabinet Den Uyl en nu aanstichter van dit samenzijn. Een vijftiental vingers gaat de lucht in.

De PPR haalde op haar hoogtepunt zeven zetels in de Tweede Kamer. Een kleine partij, die vijf jaar na haar oprichting al toetrad tot de regering – een stap waar erfopvolger GroenLinks nog steeds mee wacht.

PPR-voormannen Bas de Gaay Fortman (80) en Erik Jurgens (82) zijn nog even vitaal als in de tijd van hun ‘snorrentournee’. Jurgens haalt herinneringen op met een geestdrift die sinds ‘ban de bom’ alleen maar gegroeid lijkt. Niet Bob Dylan maar Pete Seeger was zijn man. Daar heft hij We shall overcome al aan. ‘We waren kinderen van onze tijd’, zegt hij. ‘Nu zijn we bejaarden van onze tijd.’

Over de vraag wat er van de idealen is verwezenlijkt, lopen de meningen uiteen. ‘Die kunnen zo weer in een programma, er is weinig gerealiseerd’, vindt Van Hulten. Volgens Jurgens is er juist veel bereikt, in brokstukken. Hij is van het realistische slag, stapte over naar de PvdA omdat hij niks voelde voor de samenwerking met CPN en PSP waarmee de PPR in 1990 GroenLinks zou vormen.

Over GroenLinks wordt in Dronten gemord: waarom interesseert de partij van Klaver zich niet voor haar PPR-verleden? GL-Kamerlid Bram van Ojik, in zijn jonge jaren PPR-lid, ziet wel degelijk een erfenis die werd doorgegeven: ‘De PPR articuleerde de wil naar de macht.’ Datzelfde verlangen ervaart hij bij GroenLinks: ‘Ook wij willen niet aan de kant blijven staan.’ Bij voormalig PvdA-leider Ad Melkert, na Keerpunt ’72 bij de PPR terechtgekomen, fronsen dan de wenkbrauwen. ‘Ik zie daar weinig van terug.’ Toen de PPR in 1977 besloot niet meer met de confessionelen te regeren, was dat voor Melkert reden op te stappen.

Intussen nadert het moment voor de bekentenis van Van Agt. Tussen de bedrijven door vertelde hij me al hoe hij over het huidige CDA denkt, in bewoordingen die ik heb beloofd niet te herhalen. De vriendelijke samenvatting is dat terwijl Van Agt pas op de plaats maakte, de hele politiek – het CDA incluis – naar rechts opschoof. Waardoor hij nu als linkse rakker te boek staat.

Die rol laat hij zich graag aanleunen. Maar eenmaal op het podium, naast ‘mijn goede vriend’ De Gaay Fortman, stuurt hij zijn gehoor met elegante krullen het bos in. ‘Heb ik 15 maart GroenLinks gestemd? Ja makkers, van harte. Moet ik mijn lidmaatschap van het CDA opzeggen? Mijn meisje zegt: Alles wat jij geworden bent, heb je te danken aan het CDA. En zij beheert bij ons thuis de kas, zij regelt de contributies.’

Zijn roomse cabaret oogst applaus, bij de PPR weten ze hoe lastig het is het CDA de rug toe te keren. Een troostend woord nog: ‘Volgens de statistieken ben ik bijna de pijp uit. De dagen die mij resten, kan ik beter gebruiken om bij het CDA rotzooi te trappen, van binnenuit.’

Laat dat nou net zijn waar het hier ook ooit om te doen was. De Gaay Fortman brengt onder woorden waarom een echte PPR’er gruwelt van het hedendaagse CDA. ‘In de Bijbel zijn het de Farizeeërs en schriftgeleerden die identiteitspolitiek bedreven. Jezus deed dat niet.’

——————————————————————————————————-

Hein Albeda
Blogs over politiek, maatschappij en democratie

“De polarisatie is hard gegaan en de nuance, een gesprek over wat je waarden zijn en hoe je samen tot een betere samenleving komt, is weg. Hoe valt dat te rijmen met de mooie constatering dat de kernpunten van de oprichters van de PPR gewoon zijn geworden? ” hier
———————————————————————————————-

21 maart 2018
Terugblik Jaap de Jong

De reünie was de reis naar Dronten meer dan waard. Leuk om zoveel mensen weer te zien en, natuurlijk veel te kort, te spreken. Ondertussen heb ik ook de leeftijd bereikt waarop je met enige zelfreflectie terugkijkt op het voorafgaande leven. Zo’n bijeenkomst versterkt dat. Vooral omdat de herinneringen die anderen hebben aan gebeurtenissen de eigen herinneringen inkleuren.
Geen pleidooi om het jaarlijks te gaan herhalen. Maar er komen nog wel een paar historische momenten aan die het waard zijn na vijftig jaar herdacht te worden. Soms in breder verband, zoals Keerpunt, soms ook in PPR-verband. Zoals die zogenaamde anti-CDA-motie. Dan zal ik daarbij nog een keer proberen uit te leggen hoe de tegenstemmers die motie hebben gemaakt tot hun eigen fantoom ?

Toekomst
Ik heb in mijn laatste wil bepaald dat mijn, uitgebreide – niet geordende – PPR-archief moet worden aangeboden aan het Documentatiecentrum Politieke Partijen Groningen of het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis Amsterdam.
Ook hier treden oude waterscheidingen op. Van mij kan toch niet verwacht worden mijn archief ter beschikking te stellen aan het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen.

De bijeenkomst heeft wel degelijk de behoefte bij mij versterkt om zelf terug te kijken en bij te dragen aan de geschiedschrijving. Het verzamelen van papieren in archiefdozen is best nuttig, maar toch niet helemaal meer van deze tijd. Ik kies voor een meer Wikepedia-achtige aanpak, waarin meer mensen hun eigen herinneringen en interpretaties samen brengen. Ondersteund door het digitaliseren en openstellen van de archieven. Een digitale ontmoetingsplaats met alle mogelijkheden voor brononderzoek. Daar zou ik eerder geld voor willen werven.

En daar wil ik ook best wel aan meewerken. Maar ook voor mij geldt dat mijn ICT-talenten te kort schieten om daarvoor de basis te organiseren.

Met Haagse groeten,
Jaap de Jong

Nawoord Michel van Hulten:
na ontvangst van voorgaand bericht van Jaap de Jong had ik telefonisch contact met Jaap en overtuigde hem ervan dat de PPR er baat bij heeft als zoveel mogelijk archiefstukken op één plaats bij elkaar liggen. Dat is ook goed voor het nu nog vage plan te komen tot een dissertatie over de PPR 1968-1991, inclusief de aanloop in voorafgaande jaren (o.a. de Werkgroep van Christen-Radicalen) en de doorloop naar GroenLinks in 1989-1993. Ook bij het KDC in Nijmegen kan gedigitaliseerd worden. Goed dat Jaap hieraan wil meewerken. Wie nog meer? Voor wie het mogelijk nu al interesseert om iets meer te weten te komen over dat bij het KDC reeds gevormde archief stuur ik met deze rondzendbrief als bijlage mee de ‘inventarislijst’ van het daar aanwezige PPR-archief, 2.730 nummers. Die lijst staat ook op de website http://PPRreunie2018.nl
Zie ook in de bijlagen hoe je kunt helpen dat archief te completeren.

ARCHIEF
Zie voor behoefte aan PPR-archiefopbouw aanwijzingen en hoe gratis toe te zenden aan het KDC op onze website http://PPRreunie2018.nl/
http://pprreunie2018.nl/index.php/documenten/archief-ppr/
Vind op de website ook vele foto’s in alle rubrieken, veel op:
https://www.flickr.com/photos/138959315@N02/page1
https://www.flickr.com/photos/138959315@N02/page2


De PPR bezweek onder een te zware last? (Copyright Len Munnik)

———————————————————————————————