De spijtstemmersbrief ARP leden

De ‘SPIJTSTEMMERS-BRIEF van 15 maart 1967

670315 Spijtstemmersbrief

Aan het centraal comité van de Anti-Revolutionaire Partij, Den Haag

Wij hebben 15 februari jl. anti-revolutionair gestemd en voelen ons nu “spijtstemmers”. De ARP staat erom bekend dat zij handelt naar haar woorden. Ditmaal sprak zij goede woorden, die samengevat kunnen worden in de leuze evangelische radicaliteit. Onze verwachting was daarom dat de ARP na de verkiezingen in elk geval serieus contact zou gaan zoeken met anderen die ook een radicale aanpak wensen van de verdeling van de welvaart in de wereld en de knelpunten in onze eigen samenleving. Dit is niet gebeurd. Het gaat bij de formatie niet meer om offers die gebracht moeten worden voor een rechtvaardige samenleving, maar om relatieve bezuinigingen. Het was een mooi plan, een belasting speciaal voor de ontwikkelingshulp; wij vragen ons nu af of dit voorstel tijdens de kabinetsformatie zelfs maar genoemd is. Wel horen wij nu spreken over vermindering van het aantal goedkope woningen. Is dit de realisering van de leuze “De AR voor kleinen en verdrukten”?

Christelijke politiek moet christelijk radicaal zijn of zij moet niet zijn. Evangelische radicaliteit, zoals door AR-voormannen voor en tijdens de verkiezingsstrijd gepropageerd, krijgt haar gestalte niet in het maken van die plannen. Wij staan versteld dat de ARP nu zonder meer een kabinet wil gaan aanvoeren waarvan iedereen kan zien dat de radicale gezindheid eraan ontbreekt. En op die gezindheid komt het aan, temeer wanneer er geen gedetailleerde afspraken worden gemaakt.

Onze hoop was, dat de ARP zou gaan zoeken naar steeds nauwere banden tussen diegenen die oog hebben voor de fundamentele tekortkomingen in onze samenleving en daar ook echt wat aan willen doen. Wij hoopten dat de AR een politiek zou gaan voeren, erop gericht het de kiezers, die genoeg hebben van de enorme afstand tussen politieke woorden en politieke daden, gemakkelijker te maken. Wij vrezen nu dat werkelijke vernieuwing ook niet van de AR zal komen.

Dit schrijven wij opdat de ARP zich duidelijk realisere waarom velen op haar hebben gestemd.

De brief is ondertekend door B. de Gaay Fortman, P.J.Boukema, G.A. de Bruyne, J.P.Feddema, L. de Graaf, D.Th.Kuiper, J. de Jonge, A.van Noord, J. van Putten, M.J.P. Verburgh en W. in ’t Veld.