PPR en landbouw

1974, PPR-woordvoerder dr. Waltmans stelde dat de landbouw als functie niet alleen de produktie van voedsel heeft, maar ook drager van de verantwoordelijkheid voor het behoud van het landschap en het ecologisch systeem in zijn geheel. Wij moeten streven naar landbouwsystemen die schoner, zuiniger en minder landschapsaantastend zijn en die het behoud van bodemgezondheid en vruchtbaarheid waarborgen. Dat vonden we als eerste document googlend op landbouw en PPR.

In een document dat ons gestuurd werd spreekt het Partijbestuur zich uit voor het meewegen van “miljeu” en landschap.

“PPR en landbouw” verder lezen

In memoriam Jacques Tonnaer

In de NRC verscheen 11 juli 2019 dit in memoriam van Jacques Tonnaer. Burgemeester voor de Partij der Radikalen. ” In het Zuid-Limburgse dorp Schinveld haalde de KVP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1966 ruim 78 procent. Vier jaar later was het anders. Toen gaf 70 procent van de kiezers in Schinveld plots de voorkeur aan de Politieke Partij Radikalen (PPR), een afsplitsing van de KVP.” Lees hier

Michel van Hulten zat samen met Jacques Tonnaer in de Eerste Kamer. “Soms luisterde ik dan ook tijdens een zitting naar een betoog van hem met grote verbazing omdat hij gezichtspunten opende waaraan ik nog niet gedacht had en waarover hij mij niet eerder geïnformeerd had“. Lees hier.

Milieupolitiek van de PPR

Yannick Heijmans schreef over de ontwikkeling van de milieupolitiek van de PPR. Er is in Nederland eigenlijk pas laat een groene partij opgekomen omdat de PPR zich al zo sterk maakte voor het milieu. Zo haalt Heijmans op dat volgens Lucas Reijnders de radicalen de enige kleine partij die op milieugebied effectief invloed heeft weten uit te oefenen op regeringsbeleid, hoewel de PSP als partij met milieuactivisme begon.

“Milieupolitiek van de PPR” verder lezen