PPR Testament: wat was de betekenis van de PPR?

De PPR Reünie 2018 heeft er toe bijgedragen dat de rol en betekenis van de PPR ook in bredere kring in een ruimere context zijn geplaatst.
Het Katholiek Documentatiecentrum (KDC), dat het PPR-archief beheert, speelt hierbij een belangrijke rol. Inmiddels is de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen bereid gevonden om als opdrachtgever te fungeren. Gedacht wordt aan een postdoc., een zelfstandig wetenschappelijk onderzoek door een pas gepromoveerde (junior-)onderzoeker.

DoeL  “PPR Testament: wat was de betekenis van de PPR?” verder lezen

Oud-PPR was in ‘De Meerpaal’ in Dronten op 5 maart 2018

Het heeft wel even geduurd na april dit jaar!
Toen kreeg iedereen de 11e Rondzendbrief, bedoeld als de laatste: ter afsluiting van slechts enkele maanden van intensief e-mail-verkeer om zo veel als mogelijk kon worden, oud-PPR-leden bijeen te krijgen voor een ietwat nostalgische viering van de 50e verjaardag van de oprichting die toen plaats vond op een congres gehouden in dezelfde zaal. In amper tien weken tijd, na enkele voorbereidende en inleidende telefoontjes en e-mail-berichten, begonnen half december 2017; na tien Rondzendbrieven en een ‘oogst’ van rond de 300 adressen; na de 1e rondzendbrief die uitging op 10 januari 2018 naar rond 70 e-mail-adressen. Die 1e Rondzendbrief werd vanaf pprreunie2018@outlook.com in de dagen erna tot en met 14 januari aan nog enkele tientallen adressen nagezonden. Uit binnengekomen reacties bleek dat kopieën inmiddels al verder circuleerden. De 2e rondzendbrief ging op 15 januari 2018 uit naar rond 125 e-mail-adressen.

Met de 11e Rondzendbrief was alles rond, af en uit. Dat dachten we.  “Oud-PPR was in ‘De Meerpaal’ in Dronten op 5 maart 2018” verder lezen

Henri Dijksterhuis in Civis Mundi

Henri Dijksterhuis bezocht de PPR reunie, Hij miste iets.

`Het was zo knus op de reünie dat ik het gevoel van verzet en van de noodzakelijke strijd er heb gemist. Het is waanzinnig veel wat we allemaal nog niet hebben gedaan. Bram van Ojik beperkte zich in zijn verhaal tot de zeer beslist noodzakelijke, maar toch ook wel erg brave wil om als GroenLinks een vinger in de pap te willen hebben, als zijnde een erfenis van de PPR. ` Lees het artikel op de site van Civis Mundi hier

11e rondzendbrief

De nieuwste ontwikkeling is dat deze website in elk geval nog enkele jaren blijft bestaan.

Nu al veel dank aan Hein Albeda die de site installeerde en technisch bij de tijd hield. En dat ook nog wel een paar jaar wil blijven doen. Enkele royale giften tijdens de reünie garanderen ook de financiering van het voortbestaan. Meer hierover komt binnenkort op deze site te staan. “11e rondzendbrief” verder lezen

10e (voorlaatste) rondzendbrief

Min of meer is aan alle oudleden en vrienden toegezegd dat er een verslag komt van de PPR-reünie in Dronten. Dat gaat er ook komen, maar het kost iets meer tijd van voorbereiding, bovendien is medewerking van deelnemers nuttig om het zo compleet mogelijk te maken. Die medewerking wordt dus gevraagd.

Wat hebben we al?
– Kees Waagmeester stuurde al een ‘journalistieke impressie’.
– Ariejan Korteweg publiceerde al zijn verslag in de Volkskrant op 8 maart 2018. Hij en de Volkskrant schonken ons al om niet het copyright op tekst en foto’s.
– We hebben de ‘caroussel’ aan foto’s die draaide in de Meerpaal.
– Reeds beschikbaar is de digitale tekst van Erik Jurgens van zijn inleiding.
– De powerpoint van mijn inleiding is ook beschikbaar, ondersteund met audio van de uitgesproken inleiding.
– Enkele deelnemers stuurden al foto’s die zij maakten. “10e (voorlaatste) rondzendbrief” verder lezen